หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Network 1

คำศัพท์ NETWORK

ADDRESS
   - หมายถึงที่อยู่ อาจหมายถึงที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์ 


AUTHORING TOOL
  - เครื่องมือใช้ในการสร้างเอกสารจำพวก HTML เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ใน www


BACKBONE
  - การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูง ที่สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ เครือข่าย


BRIDGE
  - เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ที่ใช้สำหรับส่งต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หรือเครือข่าย ทำหน้าที่ส่งผ่าน package 


BROADBAND
  - หมายถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ADSL, Leased Line เป็นต้น


BROSWER
  - โปรแกรมสำหรับใช้เล่น internet เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) ได้แก่ Internter Explorer, Netscape, Opera


CLIENTS
  - คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาขอใช้ข้อมูลจาก server ผ่านทางระบบเครือข่าย

COMPOSE   - การแต่ง หรือเขียนจดหมาย Email

DIAL UP
  - การติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย ผ่านทางสายโทรศัพท์


DNS
  - Domain Name Server การแปลงชื่อโฮตของเครือข่ายไปเป็นแอดเดรศ บนระบบเครือข่าย TCP/IP หรือใน internet

ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 - เพื่อการเรียนรู้ ได้ทดลองใช้งานระบบเครือข่ายจะทำให้คสามารถเรียนรู้และคุ้นเคยกับระบบเครือข่ายมากขึ้น
ทำให้มีประสบการณ์ในระบบเครือข่ายมากขึ้นและจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลย


-การแชร์อินเทอร์เน็ต  ภายในระบบเครือข่ายสามารถแชร์อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ร่วมกันได้  โดยที่เราไม่จำเป้นต้องซื้อ Internet  Account สำหรับทุกๆเครื่องและไม่จำเป็นต้องติดตั้งโมเด็มทุกเครื่อง  ซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก


- สามารถแชร์อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้  เช่น เครื่องพิมพ์  สแกนเนอร์  ซิปไดร์ฟ  เป็นต้น  โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาติดตั้งกับทุกๆเครื่อง  เช่นในบ้านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 4 เครื่อง  อาจจะซื้อเครื่องพิมพ์มาเพียงตัวเดียวและแชร์เครื่องพิมพ์นั้นเพื่อใช้ร่วมกันได้


-สามารถแชร์ข้อมูลใช้ร่วมกันได้  ข้อมูลต่างๆในแต่ละเครื่องภายในระบบ  หากมีผู้อื่นต้องการใช้  เราสามารถแชร์ให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ หรือข้อมูลที่เป็นส่วนรวมก็สามารถแชร์ไว้เพื่อให้หลายๆฝ่ายนำไปใช้งานได้  ซึ่งก็จะช่วยทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและช่วยให้การปรับปรุงข้อมูลในระบบง่ายขึ้นและไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูลด้วย เพราะข้อมูลมีอยู่ชุดเดียวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น